dilluns, 31 de desembre de 2012

InformacióUna vegada decidit el tema a desenvolupar  i els rols designats a cadascuna de nosaltres vam començar a pensar amb l’estructura de la nostra wiki. Com havia de ser? Amb molt de text explicatiu o potser més visual? Finalment i de comú acord vam decidir que havia de ser agradable a la vista, amb fotografies que la il·lustressin i textos no gaire extensos, però ben sintetitzats que resumissin d’una manera entenedora i sense fer-se pesada, tot el contingut de cada apartat.

Totes ens vam posar a treballar fent una selecció de la informació que trobàvem, modificant en alguns casos textos que no ens acabaven d’agradar, i buscant fotografies que complementessin les parts de la wiki. Personalment podria dir, que anar-la dissenyant  ha estat una de les parts del nostre treball, en què més he gaudit.

La informació que hem extret de ZOTERO ha estat fonamental per donar forma al nostre projecte, tot i que també en alguns moments, ha resultat esgotadora, sobretot per les estones de tries i reunificació de dades. Finalment l’hi hem agregat fotografies i vídeos que l’han vestida fins a quedar estructurada segons el disseny previst en un principi.

Autoavaluació del grup

Per anar acabant amb les autoavaluacions, fora bo parlar del grup. La veritat és que no hi ha cap queixa per a cap de les integrants. Des del primer moment, les quatre ens varem implicar en el projecte i el les diverses tasques que s'havien de dur a terme.
 
L'organització va ser bona en tot moment, en repartir les tasques, en posar dates d'entrega per a poder realitzar una avaluació conjunta de la feina abans d'entregar-la.
 
La feina també ha estat un punt de trobada, les quatre tenim un mateix estil treballant (tot i que, és ben cert, que hi ha qui s'ha implicat més que altres en tot moment), però, el fet de tenir una mateixa línia sobre la qual treballar ens ha ajudat moltíssim.
 
Així, podríem dir que l'avaluació que fem del grup és molt POSITIVA.
 
 

diumenge, 30 de desembre de 2012

Autoavaluació del projecteTecnologia digital
Des del començament fins al final hem utilitzat o potser hauria de dir ,hem après a utilitzar,  una quantitat important d’eines tecnològiques, moltes de les quals, algunes de nosaltres gairebé ni les coneixíem. Hem hagut d’aprendre a moure’ns per l’espai de la UOC, a saber com i a quins llocs havíem de trobar la informació que penjava tant el consultor  com la resta de companys. A comunicar-nos mitjançant correus penjats a les zones de debat, fitxers, etc. En un principi se’ns va fer estrany, però després dels primers moments de desconcert, de mica en mica ens hi vàrem anar familiaritzant, fins al punt que ara ja en la recta final del curs, totes ens hi movem  amb perfecte normalitat.

Una altra eina molt valuosa que vam conèixer va ser el gestor bibliogràfic de ZOTERO, amb ell vam aprendre a buscar i recopilar informació per la xarxa. A saber com es confeccionava una bibliografia, a seleccionar tot el material obtingut, en definitiva el seu ús ha estat i serà de gran ajuda.

Però les eines més importants amb les quals hem treballat han estat sens dubte el blog i la wiki. Amb el blog  a més de fer un seguiment del treball de la wiki, hem gestionat i programat tot el seu contingut, i també ens ha permès veure tot el procés de treball que han fet els companys d’altres aules.

Pel que fa a la wiki, ha estat un gran descobriment. Fer-la créixer, omplint-la d’informació, no solament ha estat una experiència, sinó que també ha estat una satisfacció, malgrat que en un principi ens feia molt de respecte, ben aviat ens hi vam habituar. Hem aprés a emprar tot el ventall de possibilitats que ens dóna com, posar textos, inserir fotos i vídeos, enllaçar pàgines, paraules, etc. A més hem tingut l’oportunitat de treballar en equip, col·laborar en les tasques, compartir dubtes, intentat buscar solucions juntes, en definitiva, a fer amistat.


divendres, 28 de desembre de 2012

Autoavaluació del grup

Comunicació a la xarxaLa comunicació a la xarxa en el nostre grup ha estat bona durant gran part del curs, tot i que, de manera inesperada s’ha anat reduint considerablement en aquesta última etapa. Estem convençudes de què ho solucionarem de manera satisfactòria ràpidament i de què això no suposerà un contratemps important ja que, en aquesta última fase, ens espera molta feina.
Confiem doncs, que la comunicació a la xarxa  per part de tots els membres del grup es restauri ràpidament i que puguem continuar com fins ara, repartint-nos les tasques de manera coherent i equitativa.
                                                             
                                                                       


dijous, 27 de desembre de 2012

Història de la literatura


Aquí us deixem un vídeo que fa un resum de la història de la literatura. Una estoneta de reflexió abans d'acabar l'any.

dimecres, 26 de desembre de 2012

Actitud digital cívica

L’actitud cívica en aquesta última part del nostre projecte, en què havíem de confeccionar una bibliografia de les pàgines web i altres eines utilitzades per la elaboració del nostre treball  ha estat un dels punts més importants d’aquesta PAC.

Fer les citacions de los fonts utilitzades d’una manera correcta per no cometre plagi, no és fàcil. Per això hem estat molt atentes a l’estil que ens demanava la UOC, i que correspon al format ISO-690.


Durant tot aquest procés hem anat aprenent la metodologia de cerca i tractament de la informació, procurant utilitzar fonts fiables que compleixin els requisits acadèmics adequats. Cal destacar també, que mantenir una actitud digital cívica fent les citacions correctes és també  mostrar un respecte envers les obres d’altres autors.

Per tant, en finalitzar aquesta darrera PAC, hem assolit uns coneixements a l’hora de fer recerques, citacions  i bibliografies que en un principi ens eren totalment desconegudes.

dimarts, 25 de desembre de 2012

Bon Nadal!

     

                                             El grup Kafka us desitja molt bones festes a tots!

dilluns, 24 de desembre de 2012

Correcció i millora


Correcció i millora


L’evolució del nostre treball en equip  hauria de ser amb connexions més freqüents  a la xarxa. Com a mínim cada membre s’hauria de posar en contacte amb la resta de l’equip cada dos dies tal i com vàrem  quedar a principi de curs en el nostre  pla de treball. Tot i això fins ara ens n'hem pogut sortir bastant bé en les tres primeres Pacs. Cada una de nosaltres  ha contribuït al projecte amb valuoses aportacions, val a dir però que en aquesta última Pac hem tingut seriosos problemes de comunicació , però esperem que en els dies que ens queden podrem tornar a contactar de manera fluida per portar el nostre projecte per un bon camí.

Per tant, considerem com a bàsic la fluïdesa en les comunicacions  i el repartiment de les tasques entre totes nosaltres de manera equitativa, dins la mesura del possible.                                                                


                  

dimarts, 18 de desembre de 2012

Autoavaluació del grup

 Treball en equipEl treball en equip és fonamental per enllestir la feina de manera ràpida i eficient, ja que entre nosaltres ens podem ajudar i suplir les deficiències que observem  dels companys.
Alguns dels punts a tractar durant aquesta Pac, han estat i són molt importants per enllestir el nostre projecte i, per bé que si ja el tenim molt avançat, acabar-lo i polir-lo és una tasca molt complicada.
La Bibliografia requereix l’esforç de tots els membres del grup per redactar-la, ja que cada una de nosaltres s’encarrega d’una part del treball, tot i que totes controlem i acordem cada una de les parts de les companyes.
La redacció de les  conclusions també ha de ser una part del projecte en la  què el grup ha d’estar més coordinat i d’acord perquè representen l’objectiu del treball, esperem que durant aquesta part totes estarem , com fins ara, donant-nos suport i solucionant els dubtes i problemes que puguin sorgir.
  
                                                                 


                                                                     Planificació i gestió del projecte

El nostre projecte, a hores d’ara , requereix  la màxima atenció en la Bibliografia , en les Conclusions, en repassar tots els texts, afegir alguna fotografia  i acabar algun detall suggerit per el professor com alguna petita modificació en els  enllaços entre les pàgines de la wiki.
En aquest cas, ens hem de repartir la tasca de manera coherent i equitativa amb l’objectiu d’enllestir el projecte de manera satisfactòria. Ens plantegem que el resultat final sigui molt visual, és a dir molt agradable de llegir i amb un contingut breu però eficient , en el qual els enllaços permetin completar els nostres arguments.
Per tots aquests motius emprenem aquest últim tros de camí amb molta empenta i il·lusió. Esperem que la bona col·laboració i entesa que hem tingut fins ara continuï i s’enforteixi per arribar a assolir tots aquests propòsits de planificació i gestió.    

dilluns, 17 de desembre de 2012

Salvat PapasseitVídeo molt interessant d’una exposició que es va fer l’any 2011 sobre Salvat Papasseit al Museu d’Arts de Santa Mònica de Barcelona


            

dijous, 13 de desembre de 2012

Informació (II)


En aquest punt de la realització del projecte, el funcionament del grup té una dinàmica diferent a l’anterior. Com és lògic, el fet d’haver après recursos nous i d’haver treballat més intensament en la informació que ha d’explicar cada apartat, ens proporciona aptituds noves en vers el treball en equip.

La metodologia a seguir ha estat més o menys la mateixa (la coordinadora del grup ens ha proporcionat en tot moment la informació necessària per a poder elaborar amb un ordre preestablert tot el contingut), així com també la distribució de les parts de cadascuna, en aquest cas però, cada membre del grup ha hagut d’intensificar la recerca mitjançant les direccions prèviament introduïdes a Zotero i ampliant-la si n’era necessari. Hi ha hagut apartats una mica més complicats de localitzar, o més aviat, trobar els que expliquessin allò concret que volíem incloure a la wiki.

A l'hora d'adjuntar la informació tant en la wiki com en el blog, hem valorat entre totes que la informació agregada sigués la correcta, i així poder observar si la idea plantejada seguia el mateix curs. En el resultat hem pogut comprovar que la idea prèvia que teniem havia seguit força el camí estipulat, amb algunes variacions corregides durant el transcurs d'aquests dies.

Fent una valoració general, la informació obtinguda de totes les membres del grup ha estat satisfactòria, tot i que encara queden moltes coses a repassar; i entre totes hem sigut capaces d’ajudar-nos per a poder elaborar bé la part “física” de la wiki, amb tot això també facilita moltíssim la bona relació que tenim entre nosaltres.


dimarts, 11 de desembre de 2012

Autoavaluació del grup
Treball en equip

En aquesta fase del nostre treball la coordinació entre nosaltres ha estat molt important. Ens hem repartit de comú acord les diferents parts del treball que calia realitzar. Hem mantingut una bona comunicació mitjançant l’espai de debat del nostre grup. Per preguntes més generals hem utilitzat el fòrum de l'aula, d'aquesta manera hem compartit les nostres incerteses amb la resta dels companys.  A més, per resoldre dubtes més puntuals hem utilitzat correus personals i trucades telefòniques que han afavorit la unió, i han estimulat  la bona  dinàmica del treball en equip. Ens hem ajudat entre nosaltres sempre que ha estat necessari i hem complert d'una manera puntual amb els terminis de presentació. Finalment, Totes hem participar d'una manera activa per a vestir i fer créixer la nostra wiki. Planificació del projecte

Una vegada estructurat  el nostre projecte i decidit el tema, ens hem distribuït les diferents etapes de la literatura europea que volíem treballar. A partir d'aquí  cadascuna de nosaltres ha començat a fer recerques dels temes que li han tocat.  Aquesta tasca ens ha suposat un gran esforç  i moltes estones de dedicació, per la gran amplitud del tema i perquè  hem analitzat amb profunditat  totes les etapes de la literatura. Per desenvolupar el nostre treball, hem utilitzat la informació que teníem a Zotero i també altres pàgines web. Hem fet una selecció de la documentació més important i escrit els textos acompanyant-los d'enllaços, fotos i vídeos. dilluns, 10 de desembre de 2012

Tecnologia Digital (II)

Seguint el fil de la primera entrada referent a la tecnologia digital, volem mostrar com hem emprat noves eines i hem perfeccionat les emprades anteriorment.
 
Al principi del treball no sabíem com s'utilitzava un blog, i tampoc una wiki.
 
Aquest treball ens ha permès aprendre a configurar un blog, dissenyar-lo, posar les lletres en un mateix estil, programar les entrades per a que es publiquin en la data desitjada, etc. Ara tenim moltes més capacitats per poder realitzar un blog i manternir-lo actiu.
 
Referent a la wiki, cap de les quatre havia treballat abans en un espai com aquest, ha estat una novetat per a totes. Amb esforç i dedicant hores varem averiguar com funcionava i què haviem de fer per editar pàgines, crear l'índex, posar enllaços, penjar fotografies i vídeos. Ha estat una aventura, però, molt profitosa.
 
Hem realitzat cerques, après a posar bibliografia, utilitzar un gestor bibliogràfic...
Tot el què hem après ens serà de gran utilitat al llarg de tot el grau, d'això n'estem segures.

 

dijous, 6 de desembre de 2012

Correcció i millora

Mesures correctores i propostes de millora

Podem dir que la relació entre  els membres del grup ha estat bona des del començament perquè sempre hem intentat ajudar-nos mútuament.

Tot i així,  el treball que fem en equip ha resulta ser molt més eficient i ràpid en aquesta PAC, probablement la rapidesa en la distribució de les tasques i els contactes a través de l’àrea de debat del grup  han estat més freqüents i això ha facilitat la resolució més ràpida dels problemes que han anat sorgint respecte a la PAC anterior.
Per tant podem estar satisfetes de la coordinació de l’equip encara que sempre es poden millorar molts aspectes com podria ser :


- millorar la rapidesa en la presentació comuna dels treballs que ens pertoquen.
- ser més crítiques, llegir bé i  corregir  la tasca dels companys si s’escau.

Cal destacar el fet que el treball en equip és un estímul per cada un del seus membres ja que sempre ens sentim recolzades davant de qualsevol adversitat i anem superant juntes els entrebancs que se’ns presenten.                                                                

dilluns, 3 de desembre de 2012

Autoavaluació del grup

Comunicació a la xarxa

En aquesta PAC la comunicació a la xarxa ha millorat molt, la freqüència dels contactes entre nosaltres ha estat  més elevada i les respostes als molts dubtes que han anat sorgint  han estat  i són molt ràpides i eficients.
Hem aprés a ser més pacients i ens hem organitzat millor la feina. Les decisions preses de comú acord respecte a la distribució de les tasques i als terminis establerts han estat correctes.
La comunicació entre nosaltres sempre ha estat respectuosa i cordial, cada una de nosaltres  ha intentat fer les tasques corresponents de la millor manera possible , demanant i rebent ajuda dels altres membres del grup aconseguint assolir  un treball en equip intens i eficient.

Estem totes molt contentes d’estar juntes en aquest projecte!
Actitud digital cívica


En tot moment hem de respectar les normes establertes per moure’ns per  la xarxa  i  estar protegits     correctament amb antivirus i tallafocs  per evitar la propagació d’aquests a la xarxa.
També hem de recordar   que quan enviem  emails  a varies persones alhora, hem de protegir –ne la confidencialitat   recordant ocultar les adreces, mantenint de manera òptima  la privacitat dels nostres contactes.
No hem d’oblidar que a l’hora de  redactar i publicar treballs i projectes a la xarxa s’han de  fer les citacions corresponents per evitar plagis.
Evidentment, la comunicació ha de ser sempre respectuosa i cordial, fita que el nostre grup sempre ha assolit des de l’inici.

   
                                                         

divendres, 16 de novembre de 2012

Correcció i millora

Mesures correctores i propostes de milloraEn general, podem considerar que som un grup bastant eficient, ja que ens complementem bastant bé i quan  a algun dels membres del grup se li escapa alguna questió, sempre hi ha una companya per ajudar-la.

Tot i això, probablement tots els grups podrien  millorar en alguns aspectes :

-Cada membre del grup hauria de tenir molt clar el que s’ha de fer en cada PAC , no solament el coordinador de torn, per fluïdificar les tasques i cobrir qualsevol oblit.

-Fixar-nos molt bé en les instruccions del tauler que ens envia el professor

-Realització més ràpida de les tasques que ens pertoquen individualment

-Connexions més freqüents entre els membres del grup a l'àrea de debat per intercanvià opinions sobre les tasques que es realitzen. 


Tots aquests punts depenen però de la disponibilitat personal dels seus membres, ja que hem de realitzar moltes altres tasques a nivell personal: feina, família, altres assignatures... i de vegades  resulta complicat  complir els punts de millora esmentats a dalt.


                                                                                              dijous, 15 de novembre de 2012

Tecnologia Digital

En aquesta segona fase del projecte hem començat a emprar més eines de tecnologia digital, ha estat una aventura molt profitosa. Com qualsevol projecte, hem trobat alguns problemes a l'hora d'utilitzar les eines però els hem anat solucionant entre les quatre.

La primera eina nova va ser aquest blog que ara esteu llegint, no totes abans havíem treballat amb blogs, per tant varem haver d'informar-nos com obrir-ne un, com crear pestanyes, realitzar entrades i publicacions, i com organitzar-ho tot de manera que sigui llegible i agradable, per al visitant del nostre diari de treball.

L'altra innovació tecnològica amb la que hem hagut de treballar, i seguim treballant, és la Wiki. Aquest espai era totalment nou per a les quatre; en aquesta fase estem dissenyant les pàgines que compondran la nostra Wiki, i hi començarem a explicar l'índex de treball i a presentar el projecte.

dimecres, 14 de novembre de 2012

Informació

Tota la informació obtinguda a través dels cercadors ens ha servit per poder elaborar bé l’espai de treball.
Tant les presentacions com l’organització, ha esta molt efectiva; en general hem estat totes les membres del grup ben coordinades, ja que la bona planificació inicial ens ha ajudat a seguir la dinàmica del grup i del projecte.

A partir dels correus que em anat rebent del professor, hem establert uns ordres  i una organització individual que ens ha ajudat a totes a poder seguir amb un bon ritme.

Tant la informació general per a la realització del funcionament del blog i de la wiki, com la informació concreta del treball, posada en comú mitjançant Zotero, ens ha servit per entendre força bé tot aquest món virtual, encara però, queden moltes coses per aprendre.

La informació interna del projecte es troba en procés de selecció, on després de fer-ne la tria corresponent, en serà resultat de la wiki (un índex general ben especificat i subgèneres amb la informació corresponent a les diferents etapes de la història de la literatura europea).

Amb tot això, cada membre del grup està disposada a col·laborar amb tot el possible, ja sigui compartint idees, resolució de problemes, millores de dinàmica i funcionament, aportacions i tot el que sigui possible perquè en surti un bon projecte.

dilluns, 12 de novembre de 2012

Autoavaluació del grup

Treball en equip

Des que es va formar l'equip s'han anat complint d'una manera cooperativa tots els acords i objectius marcats. Quan han sorgit dificultats, totes les components del grup s'han involucrat i ajudat per tal de solucionar-les. Hi ha hagut una comunicació assídua i s'ha participat activament en totes les tasques i realització del treball. El respecte, la constància, i sobretot l'ajuda entre les companyes són les bases sobre les quals s'ha fonamentat el bon funcionament i dinamisme de l'equip. 
Planificació i gestió del projecte

Després d'elaborar l'organització del projecte, s'ha fet per part de l'equip un seguiment conjunt del treball. Tot el grup han estat conscient dels acompliments que demanava la PAC, i ha col·laborat activament per assolir els objectius i terminis marcats. En algunes ocasions, s'ha consensuat el mètode a seguir per tal d'obtenir un millor rendiment de la tasca. A més, s'ha establert que en cas que fos necessari es farien els canvis oportuns dins la planificació.

dijous, 8 de novembre de 2012

Autoavaluació grup

Comunicació a la xarxaLa comunicació a la xarxa ha estat bona, però penso que es podria millorar bastant (els acords eren de conecció al menys cada 48 hores) , tot i això ha servit per solucionar  els dubtes que han anat sorgint.

Fins ara la presa de decisions ha estat correcta i la gestió del temps una mica apretada.
Penso que ho podem millorar en les  properes  PACs.

Actitud digital cívicaLa informació obtinguda amb els recursos que tenim als materials de l'aula ha servit per baixar programes de protecció  com antivirus i talla focs per protegir l'ordinador i permetre una navegació segura.

Els nombrosos buscadors  emprats i  els programes com  Mozila Firefox, Zotero...han estat de gran ajuda per l'organització de les nostres cerques iindividuals  la seva posada en comú.Ha estat doncs una actitud digital molt valuosa perquè hem aprés a buscar informació, enmagatzemar-la  i posar-la en comú  de manera ràpida i eficient.

                                             
 
                                                                                                           

dilluns, 5 de novembre de 2012

Objectius i criteris de cerca

Planificació i gestió de la cerca


Materials, recursos i eines:


1- Eines ofimàtiques: Open office.org, Microsoft Office, Work.


1- Manuals i guies:

1- Processador de text: Open Office Writer; Microsoft Word; Work-Pages
2- Full de càlcul: OpenOffice.org.Calc; Microsoft Exel; Work-Numbers’09.
3- Presentacions multimèdia: OpenOffice.org. Impress; Microsoft PowerPoint; Work-Keynote’09.

2- Altres eines informàtiques:


1- Blogs: Facilitat de publicació dels continguts.

2- Wikis: Treball cooperatiu.

3- Marcadors socials: Recopilen enllaços sobre certs temes, els classifiquen i comparteixen a Internet.


3- Navegadors: Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Altres navegadors.


4- Eines de cerca més utilitzades:

Google: El motor de cerca més popular de la història d’Itnternet
Altres motors: Live Search, WiseNut, Alltheweb

Metacercadors: Són motors de cerca automàtics que concentren la seva tasca de detecció sobre la informació acumulada pels motors de cerca, de manera que en lloc de construir base de dades pròpies, els metacercadors centren el seu servei a localitzar i presentar-nos el que diversos motors de cerca han indexat.

Directoris Temàtics: Presenten el contingut de les seves bases de dades organitzats temàticament i estructurats en arbres conceptuals jeràrquics que permeten a l’usuari anar orientant la seva cerca des de conceptes molt genèrics a més delimitats, fins a arribar a les referències dels webs el contingut dels quals pertany a aquell camp.


5- Cerques especialitzades:

Cercador de cercadors: Els principals cercadors d’instruments de cerca són:
Search Engine Watch: ( Punt de referència fonamental sobre la localització d’informació per internet).

Buscopio: (Potent cercador de cercadors en espanyol que ofereix enllaços i informació actualitzada de cercadors especialitzats que operen en altres idiomes).


6-Cercadors especialitzats: Internet Movie Database, Education World, Scirus, Buscamed, Mediatico, Dosdoce.


7-Altres punts d’informació: Les bibliografies, Els mitjans de comunicació, Enciclopèdies electròniques, Biblioteques virtuals, La Biblioteca de la UOC, etc

dissabte, 3 de novembre de 2012

Planificació

Planificació general:

1. Objectius generals i específics de cada fase:
 En aquest punt, on l’encarregada en serà la Maria-Ana Manresa, s’exposaran els objectius generals i específics de cada fase del projecte. El resum explicatiu de cada fase consistirà en punts clars que determinaran el treball a realitzar a cada PAC. Cada una d’aquestes inclourà les activitats a realitzar, així com l’explicació de com s’utilitzarà el blog, la metodologia, les autoavaluacions,...

2. Tasques concretes i continguts a desenvolupar:
Aquesta àrea del treball la durà a terme la Núria Oller, on exposarà individualment i explicarà exactament quines seran les parts del projecte a tenir en compte, des de la planificació inicial fina a la finalització del treball i la posterior exposició del projecte als altres membres de l’assignatura. Està explicat de manera clara i entenedora, resumint en cada cas les feines a realitzar.

3.Materials, recursos i eines que utilitzarem:
 La Montserrat Vila adjuntarà en aquesta part tot el material emprat per poder dur a terme el projecte. Evidentment, el plantejament que se’n pot fer al principi podria ser que fos diferent al final, ja que sovint s’acaba afegint o excloent informació que a última hora es pot considerar necessària o innecessària respectivament. Des del material emprat en la planificació general fins l’utilitzat en la informació de cada part del projecte, és a dir, el material i les fonts internes i externes de tot el treball, estarà exposat després a la bibliografia final del treball conjunt.

 A partir d’aquí, tant les assignacions dels rols de cadascú (ja explicats anteriorment) amb les argumentacions precises de cada fase, i la temporització del treball (la distribució del temps com a portaveus) ho durà a terme la Gemma Guarro, juntament amb les justificacions individuals de la planificació, és a dir, els criteris que s’han tingut en compte a l’hora d’elaborar aquesta part del projecte. 

4.Temporització:

Hem establert un ordre alfabètic a l’hora de programar els torns per a ser el portaveu. Amb això s’ha creat un calendari on, marcats en diferents colors, s’estableix l’ordre i la durada que en tindrà cada membre com a coordinador de grup.
Aquesta persona encarregada de la coordinació, haurà de mantenir al dia els altres membres del grup de cada part del projecte, l’organització de les feines respectives individuals i, posteriorment, col·lectives. Al finalitzar cada fase del projecte, aquest portaveu haurà de sintetitzar i ajuntar la informació de cada membre i presentar-ho als altres per què aquests n’estiguin conformes.
També haurà de posar al dia dels canvis realitzats pels altres membres, i recordar les pautes a seguir segons el tutor de l’assignatura, així s’evitaran el màxim d’errors i es podrà portar un control del projecte més precís. Per tant, també s’haurà de portar un control sobre les entrades al blog com a diari de treball, i informar als altres membres per si algun d’aquests no compleix amb la seva feina personal dins l’equip de treball.

CALENDARI DE TREBALL:

                      Setembre 2012
DLL
DM
DM
DIJ
DIV
DISS
DIU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


24 de Setembre: Inici PAC1. Inici.
28 de Setembre: Inici debat.                        Octubre 2012
DLL
DM
DM
DIJ
DIV
DISS
DIU
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3116 d’Octubre: Lliurament PAC1. Navegació, comunicació i col·laboració a la xarxa.
17 d’Octubre: Inici PAC2. Estructuració.
                                          
                       Novembre 2012
DLL
DM
DM
DIJ
DIV
DISS
DIU1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

  

19 de Novembre: Lliurament PAC2. Estructuració.
20 de Novembre: Inici PAC3. Desenvolupament.
                                                                                               Desembre 2012
DLL
DM
DM
DIJ
DIV
DISS
DIU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3111 de Desembre: Lliurament PAC3. Desenvolupament.
12 de Desembre: Inici PF. Tancament i difusió.

                         Gener 2013
DLL
DM
DM
DIJ
DIV
DISS
DIU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


11 de Gener: Lliurament PF. Tancament i difusió.*Temporització com a portaveu dels 4 membres del grup:

Gemma Guarro: del 17 d’Octubre al 8 de Novembre.
Maria-Ana Manresa: del 9 de Novembre al 29 de Novembre.
Núria Oller: del 30 de Novembre al 20 de Desembre
Montserrat Vila: del 21 de Desembre al 11 de Gener.


*Justificacions de planificació individuals:

Planificació del punt 1 del projecte – Maria-Ana Manresa:

Per redactar la part de la planificació que fa referència als objectius generals del projecte i als específics  he anat estudiant els enunciats de las PACs penjades a l'aula i he intentat explicar de manera breu i clara el que es pretén que aconseguim  en cada una d'elles ( objectius generals) i de manera més detallada i concreta  cada un dels apartats que haurem  d'elaborar en cada PAC ( objectius específics).
Planificació del punt 2 del projecte – Núria Oller:
Per realitzar el meu punt de la planificació (tasques concretes) m'he basat en les PACs que hi ha penjades a l'aula de l'assignatura; en elles es detalla en cada moment quines qüestions haurem d'anar treballant mentre avancem amb el treball.
He explicat cada tasca nova que haurem de realitzar en l'ordre temporal que haurem de seguir. Bàsicament és el detall de les tasques a desenvolupar des d'ara fins a la presentació del projecte.

Planificació del punt 3 del projecte- Montserrat Vila:

Per poder fer la part del meu treball  m’he documentat principalment en els materials que ens dóna la PAC i també en els de l’assignatura en general. A partir d’aquí, els he llegit i he anat fent una tria dels que creia més interessant i que ens podia ajudar pel desenvolupament del projecte.
A més, he buscat informació a part per la xarxa que m’ha ajudat a contrastar dubtes que m’han anat sorgint. La realització d’aquesta tasca m’ha servit per descobrir maneres i llocs que em permetran trobar informació al llarg de la carrera.

Planificació dels punts 4 i 5 – Gemma Guarro:

Per elaborar els punts d’assignacions i temporització hi ha hagut una coordinació general del grup, ja que individualment cadascuna de les membres va escollir quina fase del projecte volia explicar.
A partir d’aquí, he exposat en resums les diferents etapes del treball que ha realitzat cada persona, s’ha elaborat un calendari de treball on es marquen les dates més importants de l’entrega dels arxius i on es diferencia el temps que cada membre ha de dedicar a ser el portaveu del grup, i per acabar, les argumentacions personals on s’exposen els criteris que s’han tingut en compte per elaborar cada part