divendres, 2 de novembre de 2012

Acords

Acords de funcionament, pla de treball, pautes d’organització


Acords bàsics


1. Després del debat a terme i de mantenir contacte a través del fòrum, hem decidit formar un grup les persones següents:
   Gemma Guarro
   Maria-Ana Manresa
   Montserrat Vila
   Núria Oller


2. El nom del grup serà Kafka.


3. Hem acordat treballar sobre el focus 1, més concretament sobre les diferents etapes i l’evolució de la literatura europea amb els pros i contres de cadascuna.


4. La llengua que s’utilitzarà per fer el treball serà el català.


Acords sobre comunicació


1. Cada integrant del grup es connectarà una vegada, com a mínim, cada 48 hores (a poder ser cada 24h), per poder estar al corrent i mantenir-se al dia de les novetats.


2. En el cas que s’hagi de prendre una decisió i una persona del grup no es connecti en el termini establert, la decisió es prendrà per la resta dels integrants.


3. En el cas que un membre de l’equip s’hagi d’absentar, sent impossible connectar-se en 3 o més dies, ho haurà de comunicar en el fòrum a la resta dels integrants.


4. Si un membre del grup ha d’abandonar l’assignatura, ho haurà de comunicar al grup per a que la resta puguin assumir les seves responsabilitats.


5. Cada membre del grup participarà al fòrum donant la seva opinió amb respecte, i a l’hora de prendre decisions es respectarà el que digui la majoria.


Acords sobre la gestió d’arxius


1. El programari utilitzat per a la realització del treball serà l’Office.


2. S’utilitzarà l’Àrea d’arxius que tenim a la nostra disposició dins l’aula del grup per penjar els documents, per a que tots els integrants se’ls puguin descarregar.


3. Cada membre del grup es compromet a llegir els documents lliurats pels seus companys per donar la seva opinió, fer alguna modificació o donar l’aprovació.


4. Cada vegada que un membre del grup pugi un arxiu, ho comunicarà al fòrum del grup i se l’hi donarà un nom adequat, que inclourà el nom de l’arxiu, la persona que l’ha redactat o fet modificació, i el número de versió si s’ha fet modificació. Exemple: Acordsdegrup_Núria.doc / Acordsdegrup_Gemma_v2.doc.


5. Per a una correcta comprensió i facilitar el treball i lectura de documents, a l’hora de fer una modificació sobre un document, cada membre del grup emprarà un color diferent, quedant així diferenciat el text original del modificat. Així doncs, la Núria utilitzarà el color rosa, la Montserrat el color vermell, la Maria-Ana el verd i la Gemma el blau.


6. Per al muntatge final de tota la documentació en un sol arxiu, amb les correccions prèvies arreglades, per fer l’entrega de les PAC, s’ocuparà una persona, que serà diferent en cada entrega, en aquest cas, el portaveu.


Acords generals


1.S’ha acordat que el grup tindrà coordinador-portaveu rotatiu.


2.El portaveu serà l’encarregat de fer les consultes pertinents al professor i recordar a la resta del grup quins són els passos a seguir segons la planificació.


3. El portaveu haurà d’enviar una còpia de la feina final de cada PAC realitzada i esperar la confirmació de la resta del grup per enviar-ho al tutor, per si hi hagués més canvis a afegir o altres correccions (sempre hi quan hi hagués un marge de temps considerable).


4. Majoritàriament el canal de comunicació serà el mateix espai de debat del grup. En el cas que sorgissin dubtes o problemes d’última hora que necessitessin ràpida actuació, el correu personal i el telèfon en seria el canal.


5. Ens donarem suport en tot moment per evitar que la motivació s’esvaeixi i ens ajudarem entre nosaltres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada