dilluns, 31 de desembre de 2012

InformacióUna vegada decidit el tema a desenvolupar  i els rols designats a cadascuna de nosaltres vam començar a pensar amb l’estructura de la nostra wiki. Com havia de ser? Amb molt de text explicatiu o potser més visual? Finalment i de comú acord vam decidir que havia de ser agradable a la vista, amb fotografies que la il·lustressin i textos no gaire extensos, però ben sintetitzats que resumissin d’una manera entenedora i sense fer-se pesada, tot el contingut de cada apartat.

Totes ens vam posar a treballar fent una selecció de la informació que trobàvem, modificant en alguns casos textos que no ens acabaven d’agradar, i buscant fotografies que complementessin les parts de la wiki. Personalment podria dir, que anar-la dissenyant  ha estat una de les parts del nostre treball, en què més he gaudit.

La informació que hem extret de ZOTERO ha estat fonamental per donar forma al nostre projecte, tot i que també en alguns moments, ha resultat esgotadora, sobretot per les estones de tries i reunificació de dades. Finalment l’hi hem agregat fotografies i vídeos que l’han vestida fins a quedar estructurada segons el disseny previst en un principi.

Autoavaluació del grup

Per anar acabant amb les autoavaluacions, fora bo parlar del grup. La veritat és que no hi ha cap queixa per a cap de les integrants. Des del primer moment, les quatre ens varem implicar en el projecte i el les diverses tasques que s'havien de dur a terme.
 
L'organització va ser bona en tot moment, en repartir les tasques, en posar dates d'entrega per a poder realitzar una avaluació conjunta de la feina abans d'entregar-la.
 
La feina també ha estat un punt de trobada, les quatre tenim un mateix estil treballant (tot i que, és ben cert, que hi ha qui s'ha implicat més que altres en tot moment), però, el fet de tenir una mateixa línia sobre la qual treballar ens ha ajudat moltíssim.
 
Així, podríem dir que l'avaluació que fem del grup és molt POSITIVA.
 
 

diumenge, 30 de desembre de 2012

Autoavaluació del projecteTecnologia digital
Des del començament fins al final hem utilitzat o potser hauria de dir ,hem après a utilitzar,  una quantitat important d’eines tecnològiques, moltes de les quals, algunes de nosaltres gairebé ni les coneixíem. Hem hagut d’aprendre a moure’ns per l’espai de la UOC, a saber com i a quins llocs havíem de trobar la informació que penjava tant el consultor  com la resta de companys. A comunicar-nos mitjançant correus penjats a les zones de debat, fitxers, etc. En un principi se’ns va fer estrany, però després dels primers moments de desconcert, de mica en mica ens hi vàrem anar familiaritzant, fins al punt que ara ja en la recta final del curs, totes ens hi movem  amb perfecte normalitat.

Una altra eina molt valuosa que vam conèixer va ser el gestor bibliogràfic de ZOTERO, amb ell vam aprendre a buscar i recopilar informació per la xarxa. A saber com es confeccionava una bibliografia, a seleccionar tot el material obtingut, en definitiva el seu ús ha estat i serà de gran ajuda.

Però les eines més importants amb les quals hem treballat han estat sens dubte el blog i la wiki. Amb el blog  a més de fer un seguiment del treball de la wiki, hem gestionat i programat tot el seu contingut, i també ens ha permès veure tot el procés de treball que han fet els companys d’altres aules.

Pel que fa a la wiki, ha estat un gran descobriment. Fer-la créixer, omplint-la d’informació, no solament ha estat una experiència, sinó que també ha estat una satisfacció, malgrat que en un principi ens feia molt de respecte, ben aviat ens hi vam habituar. Hem aprés a emprar tot el ventall de possibilitats que ens dóna com, posar textos, inserir fotos i vídeos, enllaçar pàgines, paraules, etc. A més hem tingut l’oportunitat de treballar en equip, col·laborar en les tasques, compartir dubtes, intentat buscar solucions juntes, en definitiva, a fer amistat.


divendres, 28 de desembre de 2012

Autoavaluació del grup

Comunicació a la xarxaLa comunicació a la xarxa en el nostre grup ha estat bona durant gran part del curs, tot i que, de manera inesperada s’ha anat reduint considerablement en aquesta última etapa. Estem convençudes de què ho solucionarem de manera satisfactòria ràpidament i de què això no suposerà un contratemps important ja que, en aquesta última fase, ens espera molta feina.
Confiem doncs, que la comunicació a la xarxa  per part de tots els membres del grup es restauri ràpidament i que puguem continuar com fins ara, repartint-nos les tasques de manera coherent i equitativa.
                                                             
                                                                       


dijous, 27 de desembre de 2012

Història de la literatura


Aquí us deixem un vídeo que fa un resum de la història de la literatura. Una estoneta de reflexió abans d'acabar l'any.

dimecres, 26 de desembre de 2012

Actitud digital cívica

L’actitud cívica en aquesta última part del nostre projecte, en què havíem de confeccionar una bibliografia de les pàgines web i altres eines utilitzades per la elaboració del nostre treball  ha estat un dels punts més importants d’aquesta PAC.

Fer les citacions de los fonts utilitzades d’una manera correcta per no cometre plagi, no és fàcil. Per això hem estat molt atentes a l’estil que ens demanava la UOC, i que correspon al format ISO-690.


Durant tot aquest procés hem anat aprenent la metodologia de cerca i tractament de la informació, procurant utilitzar fonts fiables que compleixin els requisits acadèmics adequats. Cal destacar també, que mantenir una actitud digital cívica fent les citacions correctes és també  mostrar un respecte envers les obres d’altres autors.

Per tant, en finalitzar aquesta darrera PAC, hem assolit uns coneixements a l’hora de fer recerques, citacions  i bibliografies que en un principi ens eren totalment desconegudes.

dimarts, 25 de desembre de 2012

Bon Nadal!

     

                                             El grup Kafka us desitja molt bones festes a tots!

dilluns, 24 de desembre de 2012

Correcció i millora


Correcció i millora


L’evolució del nostre treball en equip  hauria de ser amb connexions més freqüents  a la xarxa. Com a mínim cada membre s’hauria de posar en contacte amb la resta de l’equip cada dos dies tal i com vàrem  quedar a principi de curs en el nostre  pla de treball. Tot i això fins ara ens n'hem pogut sortir bastant bé en les tres primeres Pacs. Cada una de nosaltres  ha contribuït al projecte amb valuoses aportacions, val a dir però que en aquesta última Pac hem tingut seriosos problemes de comunicació , però esperem que en els dies que ens queden podrem tornar a contactar de manera fluida per portar el nostre projecte per un bon camí.

Per tant, considerem com a bàsic la fluïdesa en les comunicacions  i el repartiment de les tasques entre totes nosaltres de manera equitativa, dins la mesura del possible.                                                                


                  

dimarts, 18 de desembre de 2012

Autoavaluació del grup

 Treball en equipEl treball en equip és fonamental per enllestir la feina de manera ràpida i eficient, ja que entre nosaltres ens podem ajudar i suplir les deficiències que observem  dels companys.
Alguns dels punts a tractar durant aquesta Pac, han estat i són molt importants per enllestir el nostre projecte i, per bé que si ja el tenim molt avançat, acabar-lo i polir-lo és una tasca molt complicada.
La Bibliografia requereix l’esforç de tots els membres del grup per redactar-la, ja que cada una de nosaltres s’encarrega d’una part del treball, tot i que totes controlem i acordem cada una de les parts de les companyes.
La redacció de les  conclusions també ha de ser una part del projecte en la  què el grup ha d’estar més coordinat i d’acord perquè representen l’objectiu del treball, esperem que durant aquesta part totes estarem , com fins ara, donant-nos suport i solucionant els dubtes i problemes que puguin sorgir.
  
                                                                 


                                                                     Planificació i gestió del projecte

El nostre projecte, a hores d’ara , requereix  la màxima atenció en la Bibliografia , en les Conclusions, en repassar tots els texts, afegir alguna fotografia  i acabar algun detall suggerit per el professor com alguna petita modificació en els  enllaços entre les pàgines de la wiki.
En aquest cas, ens hem de repartir la tasca de manera coherent i equitativa amb l’objectiu d’enllestir el projecte de manera satisfactòria. Ens plantegem que el resultat final sigui molt visual, és a dir molt agradable de llegir i amb un contingut breu però eficient , en el qual els enllaços permetin completar els nostres arguments.
Per tots aquests motius emprenem aquest últim tros de camí amb molta empenta i il·lusió. Esperem que la bona col·laboració i entesa que hem tingut fins ara continuï i s’enforteixi per arribar a assolir tots aquests propòsits de planificació i gestió.    

dilluns, 17 de desembre de 2012

Salvat PapasseitVídeo molt interessant d’una exposició que es va fer l’any 2011 sobre Salvat Papasseit al Museu d’Arts de Santa Mònica de Barcelona


            

dijous, 13 de desembre de 2012

Informació (II)


En aquest punt de la realització del projecte, el funcionament del grup té una dinàmica diferent a l’anterior. Com és lògic, el fet d’haver après recursos nous i d’haver treballat més intensament en la informació que ha d’explicar cada apartat, ens proporciona aptituds noves en vers el treball en equip.

La metodologia a seguir ha estat més o menys la mateixa (la coordinadora del grup ens ha proporcionat en tot moment la informació necessària per a poder elaborar amb un ordre preestablert tot el contingut), així com també la distribució de les parts de cadascuna, en aquest cas però, cada membre del grup ha hagut d’intensificar la recerca mitjançant les direccions prèviament introduïdes a Zotero i ampliant-la si n’era necessari. Hi ha hagut apartats una mica més complicats de localitzar, o més aviat, trobar els que expliquessin allò concret que volíem incloure a la wiki.

A l'hora d'adjuntar la informació tant en la wiki com en el blog, hem valorat entre totes que la informació agregada sigués la correcta, i així poder observar si la idea plantejada seguia el mateix curs. En el resultat hem pogut comprovar que la idea prèvia que teniem havia seguit força el camí estipulat, amb algunes variacions corregides durant el transcurs d'aquests dies.

Fent una valoració general, la informació obtinguda de totes les membres del grup ha estat satisfactòria, tot i que encara queden moltes coses a repassar; i entre totes hem sigut capaces d’ajudar-nos per a poder elaborar bé la part “física” de la wiki, amb tot això també facilita moltíssim la bona relació que tenim entre nosaltres.


dimarts, 11 de desembre de 2012

Autoavaluació del grup
Treball en equip

En aquesta fase del nostre treball la coordinació entre nosaltres ha estat molt important. Ens hem repartit de comú acord les diferents parts del treball que calia realitzar. Hem mantingut una bona comunicació mitjançant l’espai de debat del nostre grup. Per preguntes més generals hem utilitzat el fòrum de l'aula, d'aquesta manera hem compartit les nostres incerteses amb la resta dels companys.  A més, per resoldre dubtes més puntuals hem utilitzat correus personals i trucades telefòniques que han afavorit la unió, i han estimulat  la bona  dinàmica del treball en equip. Ens hem ajudat entre nosaltres sempre que ha estat necessari i hem complert d'una manera puntual amb els terminis de presentació. Finalment, Totes hem participar d'una manera activa per a vestir i fer créixer la nostra wiki. Planificació del projecte

Una vegada estructurat  el nostre projecte i decidit el tema, ens hem distribuït les diferents etapes de la literatura europea que volíem treballar. A partir d'aquí  cadascuna de nosaltres ha començat a fer recerques dels temes que li han tocat.  Aquesta tasca ens ha suposat un gran esforç  i moltes estones de dedicació, per la gran amplitud del tema i perquè  hem analitzat amb profunditat  totes les etapes de la literatura. Per desenvolupar el nostre treball, hem utilitzat la informació que teníem a Zotero i també altres pàgines web. Hem fet una selecció de la documentació més important i escrit els textos acompanyant-los d'enllaços, fotos i vídeos. dilluns, 10 de desembre de 2012

Tecnologia Digital (II)

Seguint el fil de la primera entrada referent a la tecnologia digital, volem mostrar com hem emprat noves eines i hem perfeccionat les emprades anteriorment.
 
Al principi del treball no sabíem com s'utilitzava un blog, i tampoc una wiki.
 
Aquest treball ens ha permès aprendre a configurar un blog, dissenyar-lo, posar les lletres en un mateix estil, programar les entrades per a que es publiquin en la data desitjada, etc. Ara tenim moltes més capacitats per poder realitzar un blog i manternir-lo actiu.
 
Referent a la wiki, cap de les quatre havia treballat abans en un espai com aquest, ha estat una novetat per a totes. Amb esforç i dedicant hores varem averiguar com funcionava i què haviem de fer per editar pàgines, crear l'índex, posar enllaços, penjar fotografies i vídeos. Ha estat una aventura, però, molt profitosa.
 
Hem realitzat cerques, après a posar bibliografia, utilitzar un gestor bibliogràfic...
Tot el què hem après ens serà de gran utilitat al llarg de tot el grau, d'això n'estem segures.

 

dijous, 6 de desembre de 2012

Correcció i millora

Mesures correctores i propostes de millora

Podem dir que la relació entre  els membres del grup ha estat bona des del començament perquè sempre hem intentat ajudar-nos mútuament.

Tot i així,  el treball que fem en equip ha resulta ser molt més eficient i ràpid en aquesta PAC, probablement la rapidesa en la distribució de les tasques i els contactes a través de l’àrea de debat del grup  han estat més freqüents i això ha facilitat la resolució més ràpida dels problemes que han anat sorgint respecte a la PAC anterior.
Per tant podem estar satisfetes de la coordinació de l’equip encara que sempre es poden millorar molts aspectes com podria ser :


- millorar la rapidesa en la presentació comuna dels treballs que ens pertoquen.
- ser més crítiques, llegir bé i  corregir  la tasca dels companys si s’escau.

Cal destacar el fet que el treball en equip és un estímul per cada un del seus membres ja que sempre ens sentim recolzades davant de qualsevol adversitat i anem superant juntes els entrebancs que se’ns presenten.                                                                

dilluns, 3 de desembre de 2012

Autoavaluació del grup

Comunicació a la xarxa

En aquesta PAC la comunicació a la xarxa ha millorat molt, la freqüència dels contactes entre nosaltres ha estat  més elevada i les respostes als molts dubtes que han anat sorgint  han estat  i són molt ràpides i eficients.
Hem aprés a ser més pacients i ens hem organitzat millor la feina. Les decisions preses de comú acord respecte a la distribució de les tasques i als terminis establerts han estat correctes.
La comunicació entre nosaltres sempre ha estat respectuosa i cordial, cada una de nosaltres  ha intentat fer les tasques corresponents de la millor manera possible , demanant i rebent ajuda dels altres membres del grup aconseguint assolir  un treball en equip intens i eficient.

Estem totes molt contentes d’estar juntes en aquest projecte!
Actitud digital cívica


En tot moment hem de respectar les normes establertes per moure’ns per  la xarxa  i  estar protegits     correctament amb antivirus i tallafocs  per evitar la propagació d’aquests a la xarxa.
També hem de recordar   que quan enviem  emails  a varies persones alhora, hem de protegir –ne la confidencialitat   recordant ocultar les adreces, mantenint de manera òptima  la privacitat dels nostres contactes.
No hem d’oblidar que a l’hora de  redactar i publicar treballs i projectes a la xarxa s’han de  fer les citacions corresponents per evitar plagis.
Evidentment, la comunicació ha de ser sempre respectuosa i cordial, fita que el nostre grup sempre ha assolit des de l’inici.