dimecres, 14 de novembre de 2012

Informació

Tota la informació obtinguda a través dels cercadors ens ha servit per poder elaborar bé l’espai de treball.
Tant les presentacions com l’organització, ha esta molt efectiva; en general hem estat totes les membres del grup ben coordinades, ja que la bona planificació inicial ens ha ajudat a seguir la dinàmica del grup i del projecte.

A partir dels correus que em anat rebent del professor, hem establert uns ordres  i una organització individual que ens ha ajudat a totes a poder seguir amb un bon ritme.

Tant la informació general per a la realització del funcionament del blog i de la wiki, com la informació concreta del treball, posada en comú mitjançant Zotero, ens ha servit per entendre força bé tot aquest món virtual, encara però, queden moltes coses per aprendre.

La informació interna del projecte es troba en procés de selecció, on després de fer-ne la tria corresponent, en serà resultat de la wiki (un índex general ben especificat i subgèneres amb la informació corresponent a les diferents etapes de la història de la literatura europea).

Amb tot això, cada membre del grup està disposada a col·laborar amb tot el possible, ja sigui compartint idees, resolució de problemes, millores de dinàmica i funcionament, aportacions i tot el que sigui possible perquè en surti un bon projecte.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada