dissabte, 3 de novembre de 2012

Planificació

Planificació general:

1. Objectius generals i específics de cada fase:
 En aquest punt, on l’encarregada en serà la Maria-Ana Manresa, s’exposaran els objectius generals i específics de cada fase del projecte. El resum explicatiu de cada fase consistirà en punts clars que determinaran el treball a realitzar a cada PAC. Cada una d’aquestes inclourà les activitats a realitzar, així com l’explicació de com s’utilitzarà el blog, la metodologia, les autoavaluacions,...

2. Tasques concretes i continguts a desenvolupar:
Aquesta àrea del treball la durà a terme la Núria Oller, on exposarà individualment i explicarà exactament quines seran les parts del projecte a tenir en compte, des de la planificació inicial fina a la finalització del treball i la posterior exposició del projecte als altres membres de l’assignatura. Està explicat de manera clara i entenedora, resumint en cada cas les feines a realitzar.

3.Materials, recursos i eines que utilitzarem:
 La Montserrat Vila adjuntarà en aquesta part tot el material emprat per poder dur a terme el projecte. Evidentment, el plantejament que se’n pot fer al principi podria ser que fos diferent al final, ja que sovint s’acaba afegint o excloent informació que a última hora es pot considerar necessària o innecessària respectivament. Des del material emprat en la planificació general fins l’utilitzat en la informació de cada part del projecte, és a dir, el material i les fonts internes i externes de tot el treball, estarà exposat després a la bibliografia final del treball conjunt.

 A partir d’aquí, tant les assignacions dels rols de cadascú (ja explicats anteriorment) amb les argumentacions precises de cada fase, i la temporització del treball (la distribució del temps com a portaveus) ho durà a terme la Gemma Guarro, juntament amb les justificacions individuals de la planificació, és a dir, els criteris que s’han tingut en compte a l’hora d’elaborar aquesta part del projecte. 

4.Temporització:

Hem establert un ordre alfabètic a l’hora de programar els torns per a ser el portaveu. Amb això s’ha creat un calendari on, marcats en diferents colors, s’estableix l’ordre i la durada que en tindrà cada membre com a coordinador de grup.
Aquesta persona encarregada de la coordinació, haurà de mantenir al dia els altres membres del grup de cada part del projecte, l’organització de les feines respectives individuals i, posteriorment, col·lectives. Al finalitzar cada fase del projecte, aquest portaveu haurà de sintetitzar i ajuntar la informació de cada membre i presentar-ho als altres per què aquests n’estiguin conformes.
També haurà de posar al dia dels canvis realitzats pels altres membres, i recordar les pautes a seguir segons el tutor de l’assignatura, així s’evitaran el màxim d’errors i es podrà portar un control del projecte més precís. Per tant, també s’haurà de portar un control sobre les entrades al blog com a diari de treball, i informar als altres membres per si algun d’aquests no compleix amb la seva feina personal dins l’equip de treball.

CALENDARI DE TREBALL:

                      Setembre 2012
DLL
DM
DM
DIJ
DIV
DISS
DIU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


24 de Setembre: Inici PAC1. Inici.
28 de Setembre: Inici debat.                        Octubre 2012
DLL
DM
DM
DIJ
DIV
DISS
DIU
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3116 d’Octubre: Lliurament PAC1. Navegació, comunicació i col·laboració a la xarxa.
17 d’Octubre: Inici PAC2. Estructuració.
                                          
                       Novembre 2012
DLL
DM
DM
DIJ
DIV
DISS
DIU1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

  

19 de Novembre: Lliurament PAC2. Estructuració.
20 de Novembre: Inici PAC3. Desenvolupament.
                                                                                               Desembre 2012
DLL
DM
DM
DIJ
DIV
DISS
DIU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3111 de Desembre: Lliurament PAC3. Desenvolupament.
12 de Desembre: Inici PF. Tancament i difusió.

                         Gener 2013
DLL
DM
DM
DIJ
DIV
DISS
DIU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


11 de Gener: Lliurament PF. Tancament i difusió.*Temporització com a portaveu dels 4 membres del grup:

Gemma Guarro: del 17 d’Octubre al 8 de Novembre.
Maria-Ana Manresa: del 9 de Novembre al 29 de Novembre.
Núria Oller: del 30 de Novembre al 20 de Desembre
Montserrat Vila: del 21 de Desembre al 11 de Gener.


*Justificacions de planificació individuals:

Planificació del punt 1 del projecte – Maria-Ana Manresa:

Per redactar la part de la planificació que fa referència als objectius generals del projecte i als específics  he anat estudiant els enunciats de las PACs penjades a l'aula i he intentat explicar de manera breu i clara el que es pretén que aconseguim  en cada una d'elles ( objectius generals) i de manera més detallada i concreta  cada un dels apartats que haurem  d'elaborar en cada PAC ( objectius específics).
Planificació del punt 2 del projecte – Núria Oller:
Per realitzar el meu punt de la planificació (tasques concretes) m'he basat en les PACs que hi ha penjades a l'aula de l'assignatura; en elles es detalla en cada moment quines qüestions haurem d'anar treballant mentre avancem amb el treball.
He explicat cada tasca nova que haurem de realitzar en l'ordre temporal que haurem de seguir. Bàsicament és el detall de les tasques a desenvolupar des d'ara fins a la presentació del projecte.

Planificació del punt 3 del projecte- Montserrat Vila:

Per poder fer la part del meu treball  m’he documentat principalment en els materials que ens dóna la PAC i també en els de l’assignatura en general. A partir d’aquí, els he llegit i he anat fent una tria dels que creia més interessant i que ens podia ajudar pel desenvolupament del projecte.
A més, he buscat informació a part per la xarxa que m’ha ajudat a contrastar dubtes que m’han anat sorgint. La realització d’aquesta tasca m’ha servit per descobrir maneres i llocs que em permetran trobar informació al llarg de la carrera.

Planificació dels punts 4 i 5 – Gemma Guarro:

Per elaborar els punts d’assignacions i temporització hi ha hagut una coordinació general del grup, ja que individualment cadascuna de les membres va escollir quina fase del projecte volia explicar.
A partir d’aquí, he exposat en resums les diferents etapes del treball que ha realitzat cada persona, s’ha elaborat un calendari de treball on es marquen les dates més importants de l’entrega dels arxius i on es diferencia el temps que cada membre ha de dedicar a ser el portaveu del grup, i per acabar, les argumentacions personals on s’exposen els criteris que s’han tingut en compte per elaborar cada part

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada