dilluns, 12 de novembre de 2012

Autoavaluació del grup

Treball en equip

Des que es va formar l'equip s'han anat complint d'una manera cooperativa tots els acords i objectius marcats. Quan han sorgit dificultats, totes les components del grup s'han involucrat i ajudat per tal de solucionar-les. Hi ha hagut una comunicació assídua i s'ha participat activament en totes les tasques i realització del treball. El respecte, la constància, i sobretot l'ajuda entre les companyes són les bases sobre les quals s'ha fonamentat el bon funcionament i dinamisme de l'equip. 
Planificació i gestió del projecte

Després d'elaborar l'organització del projecte, s'ha fet per part de l'equip un seguiment conjunt del treball. Tot el grup han estat conscient dels acompliments que demanava la PAC, i ha col·laborat activament per assolir els objectius i terminis marcats. En algunes ocasions, s'ha consensuat el mètode a seguir per tal d'obtenir un millor rendiment de la tasca. A més, s'ha establert que en cas que fos necessari es farien els canvis oportuns dins la planificació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada