dilluns, 3 de desembre de 2012

Autoavaluació del grup

Comunicació a la xarxa

En aquesta PAC la comunicació a la xarxa ha millorat molt, la freqüència dels contactes entre nosaltres ha estat  més elevada i les respostes als molts dubtes que han anat sorgint  han estat  i són molt ràpides i eficients.
Hem aprés a ser més pacients i ens hem organitzat millor la feina. Les decisions preses de comú acord respecte a la distribució de les tasques i als terminis establerts han estat correctes.
La comunicació entre nosaltres sempre ha estat respectuosa i cordial, cada una de nosaltres  ha intentat fer les tasques corresponents de la millor manera possible , demanant i rebent ajuda dels altres membres del grup aconseguint assolir  un treball en equip intens i eficient.

Estem totes molt contentes d’estar juntes en aquest projecte!
Actitud digital cívica


En tot moment hem de respectar les normes establertes per moure’ns per  la xarxa  i  estar protegits     correctament amb antivirus i tallafocs  per evitar la propagació d’aquests a la xarxa.
També hem de recordar   que quan enviem  emails  a varies persones alhora, hem de protegir –ne la confidencialitat   recordant ocultar les adreces, mantenint de manera òptima  la privacitat dels nostres contactes.
No hem d’oblidar que a l’hora de  redactar i publicar treballs i projectes a la xarxa s’han de  fer les citacions corresponents per evitar plagis.
Evidentment, la comunicació ha de ser sempre respectuosa i cordial, fita que el nostre grup sempre ha assolit des de l’inici.

   
                                                         

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada