dijous, 6 de desembre de 2012

Correcció i millora

Mesures correctores i propostes de millora

Podem dir que la relació entre  els membres del grup ha estat bona des del començament perquè sempre hem intentat ajudar-nos mútuament.

Tot i així,  el treball que fem en equip ha resulta ser molt més eficient i ràpid en aquesta PAC, probablement la rapidesa en la distribució de les tasques i els contactes a través de l’àrea de debat del grup  han estat més freqüents i això ha facilitat la resolució més ràpida dels problemes que han anat sorgint respecte a la PAC anterior.
Per tant podem estar satisfetes de la coordinació de l’equip encara que sempre es poden millorar molts aspectes com podria ser :


- millorar la rapidesa en la presentació comuna dels treballs que ens pertoquen.
- ser més crítiques, llegir bé i  corregir  la tasca dels companys si s’escau.

Cal destacar el fet que el treball en equip és un estímul per cada un del seus membres ja que sempre ens sentim recolzades davant de qualsevol adversitat i anem superant juntes els entrebancs que se’ns presenten.                                                                

1 comentari: