dimarts, 11 de desembre de 2012

Autoavaluació del grup
Treball en equip

En aquesta fase del nostre treball la coordinació entre nosaltres ha estat molt important. Ens hem repartit de comú acord les diferents parts del treball que calia realitzar. Hem mantingut una bona comunicació mitjançant l’espai de debat del nostre grup. Per preguntes més generals hem utilitzat el fòrum de l'aula, d'aquesta manera hem compartit les nostres incerteses amb la resta dels companys.  A més, per resoldre dubtes més puntuals hem utilitzat correus personals i trucades telefòniques que han afavorit la unió, i han estimulat  la bona  dinàmica del treball en equip. Ens hem ajudat entre nosaltres sempre que ha estat necessari i hem complert d'una manera puntual amb els terminis de presentació. Finalment, Totes hem participar d'una manera activa per a vestir i fer créixer la nostra wiki. Planificació del projecte

Una vegada estructurat  el nostre projecte i decidit el tema, ens hem distribuït les diferents etapes de la literatura europea que volíem treballar. A partir d'aquí  cadascuna de nosaltres ha començat a fer recerques dels temes que li han tocat.  Aquesta tasca ens ha suposat un gran esforç  i moltes estones de dedicació, per la gran amplitud del tema i perquè  hem analitzat amb profunditat  totes les etapes de la literatura. Per desenvolupar el nostre treball, hem utilitzat la informació que teníem a Zotero i també altres pàgines web. Hem fet una selecció de la documentació més important i escrit els textos acompanyant-los d'enllaços, fotos i vídeos. Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada